Allaktivitetsplan

Projektägare: Föreningen Näsums Byutveckling. Vi bygger under våren 2014 en Allaktivitetsplan som ger möjlighet till utövande av sporter för barn, unga och övriga boende. Planen ska inspirera till spontanaktivitet för framförallt barn och unga i byn. Projektidén är ett resultat av ett aktivt byutvecklingsarbete.

Projektidé: Att bygga en allaktivitetsplan med placering centralt i Näsum, som ger möjlighet till utövande av sporter och aktiviteter för skolbarn, ungdomar och övriga boende. Att skapa en naturlig samlingsplats för fysisk aktivitet och socialt umgänge över åldersgränserna

Bakgrund: Från hösten 2011 har Näsum arbetat med byutveckling och byutvecklingsplan. Arbetet har resulterat i många goda idéer och att föreningen Näsum byutveckling bildats. Ur alla idéer prioriterade föreningen enligt följande:

  • Näsum behöver samlas i ett gemensamt forum
  • Man behöver göra något för barn och ungdomar då inflyttning av barnfamiljer är en förutsättning för att skolan finns kvar
  • Man vill göra något reellt som går att genomföra hyfsat snabbt och som kommer många tillgodo
  • Resultatet blev att ta fram en hemsida, samla ungdomar (13-20 år) till en workshop, hålla julmarknad samt att bygga en allaktivitetsplan i byn

Projektets syfte: Genom en allaktivitetsplan öka möjligheten för fler idrottsliga alternativ och förlängd utomhussäsong. Man vill främja föreningslivet, stärka boendemiljön och möjliggöra ett ökat utbud av fritidsaktiviteter centralt i byn.

Mål: Ha en allaktivitetsplan på plats efter projektets slut samt att under 2014 arrangera åtminstone två aktiviteter för byn.

Aktiviteter

  • Ansöka om bygglov
  • Schakta bort asfalt från skolgården och förbereda underlag
  • Sätta upp belysning
  • Byggande av allaktivitetsplanen

Projektorganisation
Projektägare: Näsums byutveckling
Projektledare: Jan Persson

Tack till alla sponsorer och partners som gör detta möjligt!
Leader Ess, Skåneidrotten, Bromölla kommun, Näsums IF, Näsums skola