Äntligen ritdags!

Tillsammans med Eva och Donn från Greenery Studios ska vi nu äntligen få hjälp med idéer hur våra mötesplatser kan utformas. Med deras kompetens inom arkitektur och offentliga platser och projektets inspel på önskemål om funktioner och känsla på platserna (och naturligtvis koppling till Näsum), ser vi med spänning fram emot att få se vad de tar fram för förslag. Under senhösten kommer ni alla kunna få ta del av ritningarna och komma med synpunkter och säkert fler idéer! Parallellt med detta arbetar vi vidare med den digitala lösningen (kopplat till kartfunktioner och QR-koder) som ska hjälpa bybor och besökare att hitta till och få information om sevärdheter, besöksmål, företag och aktiviteter i byn.