Blistorps Kapell

Mitt i Blistorp, i den norra delen av Bromölla kommun, ligger Blistorps kapell. Det korsformiga kapellet i gråsten uppfördes år 1804 av köpmannen och industriidkaren Valentin Textorius och dennes maka.

Till Blistorp kom Valentin  och hans maka Dorothea för den fina bokskogens skull på 1700-talet. Textorius var köpman och fabrikör av pottaska.  Framställningen av pottaska, ett äldre namn för kaliumkarbonat, som användes vid tillverkningen av glas, tvål, såpa och läkemedel var  en synnerligen inkomstbringande verksamhet. Textorius kom att  äga byarna Blistorp och Oretorp  dessutom halva Kristianstad. Pottaskan lät han forsla till sin brigg i Åhus hamn, sedan skeppades den vidare till England och Tyskland. Makarna tyckte om landskapet här uppe så mycket att de lät bygga ett gravkapell. Det invigdes 1804 av prosten Öller från Näsum.