Bravastugan

Kulturlandskapet kring byn och Blistorpasjön är omgivet av stora bokskogar och korsas av många välbevarade stengärden.

1800-talsstuga med halmtak och inredd med en del ursprungliga möbler. Namnet är taget efter ett gammalt knektnamn. I folkmun kallas stugan fältahuset.

Drivs idag som hembygdsmuseum av Näsums hembygds- och fornminnesförening.