Kategori: Utflykter

Näsums bokskogar

En gång i tiden gick boskapen och betade bland klippblock och branter i Ryssbergets skogar. Den karga marken på berget är idag en spännande naturskog där träden ska få rå sig själva. Här finns stillheten bland mossbeklädda stenblock och stora träd. I området finns fina vandringsstigar och här möts Skåneleden och Blekingeleden. Namnet Ryssberget kommer från ordet ”ris” som betyder småskog eller snårskog. Det ger oss en fingervisning om att här växte inte frodig bokskog…

Gudahagen

Utanför Näsum ligger Gudahagen, ett område som troligen bestått av 250 resta stenar och rösen. Gudahagens ursprung och funktion har inte kunnat fastställas, men man har påträffat gravar från både järnålder och kristen tid. I folktradition utpekas Gudahagen som offerplats eller hednatempel. Gudahagen Tempelplatsen, Gullstringsbacken Gamle kyrkogård med backar, är de namn som nämnes i äldre beskrivningar och kartor över den höjdrygg som är belägen 800 meter SV om Näsums Kyrka. Allmänt bekant är platsen…

Bravastugan

Kulturlandskapet kring byn och Blistorpasjön är omgivet av stora bokskogar och korsas av många välbevarade stengärden. 1800-talsstuga med halmtak och inredd med en del ursprungliga möbler. Namnet är taget efter ett gammalt knektnamn. I folkmun kallas stugan fältahuset. Drivs idag som hembygdsmuseum av Näsums hembygds- och fornminnesförening.

Blistorps Kapell

Mitt i Blistorp, i den norra delen av Bromölla kommun, ligger Blistorps kapell. Det korsformiga kapellet i gråsten uppfördes år 1804 av köpmannen och industriidkaren Valentin Textorius och dennes maka. Till Blistorp kom Valentin  och hans maka Dorothea för den fina bokskogens skull på 1700-talet. Textorius var köpman och fabrikör av pottaska.  Framställningen av pottaska, ett äldre namn för kaliumkarbonat, som användes vid tillverkningen av glas, tvål, såpa och läkemedel var  en synnerligen inkomstbringande verksamhet. Textorius…

Banvallsleden

Banvallsleden är en asfalterad cykelled med många sevärdheter som frambringar naturliga stationer vilket skapar en raka spåret känsla. Banvallsleden är huvudsakligen en cykelled som följer gamla järnvägen mellan Sölvesborg och Olofström. Leden är cirka 35 kilometer lång och har sin början vid havet i den vackra medeltida staden Sölvesborg. Från Sölvesborg via Ynde cyklar du genom ett vackert beteslandskap. Du följer leden norrut genom Barnakälla gamla järnvägstunnel – en gång Skånes längsta. På Barnakälla vandrarhem…

Västanå Kvarn

Västanå har en gammal bykärna med den ursprungliga bygatan bevarad. Vägarna med sina stengärdsgårdar överensstämmer i stort sett med storskifteskartan från 1797. Vid Holjeån ligger Västanå kvarn, med anor från 1380. Det nuvarande kvarnhuset är från 1800-talet och är fortfarande i drift. Intill ligger en magnifik stenvalvsbro.

Skåneleden

Idag består leden med sina över 100 mil av 80 dagsetapper och är en av Sveriges längsta och mest välskötta vandringsleder. Tre etapper av – Kust till Kustleden – passerar genom Bromölla kommun. Ynde – Grundsjön – 12 km Under de tre etapperna från Sölvesborg till Bökestad är Skåneleden gemensam med Blekingeleden. Mitt på slätten höjer sig Ryssberget majestätiskt med sina 150 meter över havet. Här finns Blekinges största sammanhängande bokskog. På flera platser på…

Näsumaviksleden

Näsumaviksleden är en cirka 3,5 kilometer lång vandringsled. Du följer vita markeringar runt Näsumaviken – till stor del på spänger i vattenfyllt kärrområde. Runt Näsumaviken finns en mycket intressant flora och fauna. På leden finns flera rastplatser (bland annat på trädäck mitt i kärrområdet), utsiktstorn, grillplatser, badmöjligheter, men också möjlighet att skåda fåglar. Närmaste logimöjligheter är antingen Humletorkan- eller Barnakälla vandrarhem, båda inom några kilometers avstånd från leden. Leden ligger i ett område – Åsen – som…

Humleslingan

Humleslingan en bilväg på cirka 5 mil. Här finner du Sveriges enda humletorka tillsammans med ett 40-tal andra sevärdheter. www.humleslingan.com För den naturälskande besökaren erbjuder trakten många vackra vandrings- och cykelleder, paddling i Ivösjön och längs Holjeån. Du kan fiska både i havet, i Skånes största insjö, Ivösjön, och i rinnande vatten. Skräbeån som förbinder Ivösjön med havet har förutom öring ett rikt sikbestånd. Det finns många intressanta paketlösningar, som äventyr- och arrangemangspaket inkluderade med boenden,…

Paddla

Paddlingen i ån består av två etapper om vardera 6 km. På sträckan Östafors – Västanå kvarn krävs två lyft förbi forsarna vid Gonarps kraftstation och Forsagården. Framkomligheten på denna sträcka är beroende av vattennivån. Du färdas genom ett sagolikt kuperat landskap förbi både odlingar, beteshagar och vackra bokskogar. På etappen Västanå kvarn – Ivösjön finns inga forsar, några lyft är inte nödvändiga. Här övergår landskapet till bördig slätt. I en djup fåra slingrar sig…