Kategori: Utflykter

Fiske

I Holjeån finns havsöring, stationär öring, gädda, ål, mört, braxen och abborre. Åns intressantaste fiske är efter stationär öring, främst på sträckan uppströms Gonarps kraftstation. Det vandrar även en del havsöring och gullspångslax upp i ån. Vandrande fisk kom tidigare inte längre än till kraftstationen. Detta åtgärdades hösten 2000, då öppnades det upp ytterligare en sträcka för havsöringen via ett omlopp vid Gonarps kraftstation. Nu är det öppet för öringen att vandra ända upp till…

Holjeån Fiske

Vildmarkskänsla och orörd natur på vissa sträckor medan andra sträckor kantas av åkermark. Vattnets karaktär: Vattnet är relativt klart och karaktären varierar från forsar till lugnflyt. Botten är mestadels sandig med en hel del stenpartier. Fiskearter: Havsöring, stationär öring, gäddal, mört, braxen och abborre. Fisketips: Söder om Sibbarpsdalen (bron) mot Näsum finns en speciell flugfiskesträcka, norr om bron har du även met- och spinnfiske. Service vid vattnet: Vindskydd och toalett finns vid Östafors där Skåneleden…

Holjeleden

Holjeåleden är en vattenled som sträcker sig från Östafors i norr till Ivösjön i söder. Du paddlar sakta fram genom orörd natur nedsänkt i Holjeåns dalgång, vilket ger dig en känsla av att tiden står still. Ån rinner i Holjeåns dalgång från Olofström till Ivösjön. Vattnet är relativt klart och karaktären varierar från forsar till lugnt flyt. Botten är mestadels sandig med en del stenpartier. Längs Holjeån kan du stanna till och upptäcka olika sevärdheter, grilla,…

Näsumaleden

Näsumaleden förmedlar med sina många anor från fjärran tid en historisk känsla. Näsumaleden är en 24 km lång motor-, cykel- och vandringsled, främst på grusvägar. Följ de blå markeringarna och låt landskapet berätta om geologiska skådespel då Ryssberget och Västanåberget sköt i höjden och områdets märkliga mineraler bildades, för 1700 miljoner år sedan. Västanåberget bjuder på storskog med små insprängda åkerlyckor, kohagar och stengärdsgårdar. I Sibbarpsdalen möts du av ett landskap som vuxit fram genom en…