Ett attraktivt Näsum

Där naturen möter människan

Med grunden i det platsutvecklingsprojekt som bedrivits i Näsum sedan oktober 2019, framkom att byn har mycket att erbjuda i sevärdheter, aktiviteter och evenemang, företag och natursköna områden, men att det är svårt att hitta dit. Det i kombination av bybornas önskemål om vackra mötesplatser och behov av skyltning resulterade i att Näsums byutveckling tog fram projektidén ”Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan”. Glädjen var stor i slutet av september när projektet beviljades pengar av Leader Skånes ESS samt via medfinansiärerna Stiftelsen RUTH och Region Skåne, nästan 900 000 kr!

Under drygt ett år ska byn skyltas upp, mötesplatser ska skapas, servicepunkter utvecklas (elladdning, mobilladdning, digital information, cykelpumpar etc) och byns utbud samlas ihop med hjälp av föreningarna, företaget, organisationer och bybor. Redan nästa sommar kommer besökare och bybor se resultaten!

Under projektet kommer ett antal arbetsgrupper i byn att starta upp och vi hoppas att många av er är intresserade av att delta. Vi återkommer med mer information. Projektledare är Malin Wildt-Persson som nås på 070-140 39 04 eller malinwp@hotmail.com


Äntligen ritdags!

Tillsammans med Eva och Donn från Greenery Studios ska vi nu äntligen få hjälp med idéer hur våra mötesplatser kan utformas. Med deras kompetens inom …
Läs mer

Lägesrapport juli 2021

Vi befinner oss just nu i juli månad och projektet har rört sig framåt, om än lite långsammare än planerat. Corona-pandemin har försenat oss, liksom …
Läs mer
Mer