Fiske

I Holjeån finns havsöring, stationär öring, gädda, ål, mört, braxen och abborre. Åns intressantaste fiske är efter stationär öring, främst på sträckan uppströms Gonarps kraftstation. Det vandrar även en del havsöring och gullspångslax upp i ån. Vandrande fisk kom tidigare inte längre än till kraftstationen. Detta åtgärdades hösten 2000, då öppnades det upp ytterligare en sträcka för havsöringen via ett omlopp vid Gonarps kraftstation.

Nu är det öppet för öringen att vandra ända upp till Olofström. Speciellt spännande är flugfiske med torrfluga. Ån erbjuder flera sträckor där detta är intressant att prova.

Imitationer av gul och brun forsslända brukar fungera vid flugfiske. Lite senare på säsongen fungerar också olika typer av nattsländeimitationer bra. Tidigt på säsongen kan streamers ge ett överraskande resultat.

Tips: Söder om Sibbarpsdalen (bron) mot Näsum finns en speciell flugfiskesträcka, norr om bron har du även met- och spinnfiske.