Holjeån Fiske

Vildmarkskänsla och orörd natur på vissa sträckor medan andra sträckor kantas av åkermark.

Vattnets karaktär:

Vattnet är relativt klart och karaktären varierar från forsar till lugnflyt. Botten är mestadels sandig med en hel del stenpartier.

Fiskearter:

Havsöring, stationär öring, gäddal, mört, braxen och abborre.

Fisketips:

Söder om Sibbarpsdalen (bron) mot Näsum finns en speciell flugfiskesträcka, norr om bron har du även met- och spinnfiske.

Service vid vattnet:

Vindskydd och toalett finns vid Östafors där Skåneleden ansluter.

Fiskekort:

Bromölla turistbyrå.
Bengtsson och söner i Näsum.