Lägesrapport juli 2021

Vi befinner oss just nu i juli månad och projektet har rört sig framåt, om än lite långsammare än planerat. Corona-pandemin har försenat oss, liksom en del tillståndsfrågor som vi fortfarande arbetar med. Tillstånden är kopplade till de skyltar vi vill sätta upp, dels vid infarterna, dels vid cykel- och gångvägar. Parallellt med att vi väntar på dessa, har vi offertförfrågningar ute hos leverantörer så att vi ska kunna sätta igång när vi får besked. Vi hoppas detta sker i augusti-september. Vi har, såsom projektplanen säger, också två ställen där vi planerar att skapa mötesplatser/rabatter/sittplatser. Dessa är utpekade att ligga i anslutning till de två servicepunkter vi har, d v s mataffären och restaurangen. Tanken är att platserna, utöver att vara samlingsplatser, också ska kunna erbjuda exempelvis cykelpumpar, vattenpåfyllnad och eventuellt laddning av elbil. I dagarna tas beslut om vilken arkitektfirma som ska hjälpa oss att rita dessa platser, vi har finansiering från Stiftelsen RUTH för detta, och förhoppningen är sedan att ställa ut ritningarna för påsyn och synpunkter i byn. För att ge er lite information om läget har vår “cykelutdelningsgrupp” delat ut informationslappar till byn.