NÄBO Bygg AB

Vi är ett traditionellt Byggföretag med hög kompetens och ett stort kvalitetstänkande. NÄBO sysselsätter idag ett 25-tal medarbetare. Vår verksamhet är koncentrerad till stora delar av Skåne, södra delen av Småland, samt hela Blekinge.

Olofströmsvägen 950-1
293 93 Olofström
Tel:  0454-460 28
Fax: 0454-461 28
E-post: info@nabobygg.com
www.nabobygg.com