Näsums Församlig

Välkommen till Svenska kyrkan i Näsums församling!

Vi inbjuder till gemenskap och aktiviteter och “bara vara” för stora och små i Kyrka och Församlingshem mitt i byn. Den vackra nyrenoverade kyrkan inbjuder till både vila och engagemang och är en andlig oas för olika öppna varierande gudstjänster, förrättningar, konserter och är ett omtyckt utflyktsmål.

Kyrkogård och minneslund ger tillfälle till rast och minnen. I församlingshemmet kan man under terminerna vara med i olika fasta respektive öppna gruppverksamheter som passar ålder, intresse och tid, alltifrån barntimmar, miniorer, konfirmander, internationellt arbete, sångkör, öppen barn/vuxengrupp, syförening, drama och samtalsgrupper samt Öppet hus för daglediga.

Dessutom kan man engagera sig i det utåtriktade diakonala arbetet i besöksgruppen.

Näsums Kyrka
Äskekärravägen 4
295 74 Näsum
Telefon: 0456-449951
E-post: bromolla.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bromolla