Paddla

Paddlingen i ån består av två etapper om vardera 6 km. På sträckan Östafors – Västanå kvarn krävs två lyft förbi forsarna vid Gonarps kraftstation och Forsagården. Framkomligheten på denna sträcka är beroende av vattennivån. Du färdas genom ett sagolikt kuperat landskap förbi både odlingar, beteshagar och vackra bokskogar. På etappen Västanå kvarn – Ivösjön finns inga forsar, några lyft är inte nödvändiga. Här övergår landskapet till bördig slätt.

I en djup fåra slingrar sig ån fram på sin väg mot Ivösjön. Denna sträcka rekommenderas om du är nybörjare. Ivösjön bjuder på paddling i mer öppet vatten. Här finns flera både stora och små öar som är lätta att nå är du kommer från Holjeån ut i Ivösjön.

Besöksmål längs vägen: Naturreservatet Ljungryda/Östafors bruk -Kongahöjen/Kungabacken – Björkeborg – Kraftverket vid Gonarp – Västanå kvarn – Västanå bro – Humletorkan – Gudahagen

En kulturhistorisk resa i Ivösjöbygden! På vackra vägar runt Skånes största sjö – Ivösjön – går