Rätt svar på tipsrundan från kosläppet

1.Vad kallas en ko som inte fått kalv än?
1. Kviga 
X. Galt
2. Diko

2. Hur många magar har en ko?
1. 1
X. 4
2. 3

3. Hur fort får en traktor lov att köra?
1. 10 km/h
X. 40 km/h
2. 100 km/h

4. Hur ofta mjölkas en mjölkko?
1. 2 gånger om dagen
X. 1 gång om dagen
2. Varannan dag

5. Ungefär hur mycket mjölk brukar det bli från en mjölkko varje dag?
1. 10 liter
X. 30 liter
2. 80 liter

6. Hur många mjölkkor bor på Micklagården?
1. 205 st
X. 316 st
2. 136 st

7. Mamman kallas ko vad kallas pappan för?
1. Oxe
X. Tjur
2. Hane

8. Vad heter kossan på bilden?
1. Rosa
X. Kalvin
2. Mamma mu

9. Vad heter det viktiga näringsämnet som finns i mjölk och som är bra för skelettet?
1. Kalcium
X. C-vitamin
2. Omega 3