Tomtekalender – Lucka 10

I politiken hon valde det röda spåret
Hann även med tjugofem år på ’bruket’
När marknaden ordnas en gång om året
Går tomten gärna klädd i vikingastuket