Tomtekalender – Lucka 12

På bänk och i vatten hon möter kunden
Jobbar med både bröst, rygg och ben
Bemästrar såväl krigaren som hunden
Gärna i skogen intill stock och sten