Tomtekalender – Lucka 16

Driver hotell med start under hösten
Expert på maskiner, mattor och häckar
Förr vid Torkan man kunde höra rösten
Numera kvällstid bland handskar och säckar