Tomtekalender – Lucka 17

Vår tomte från Östad är engagerad i kyrkan
Men det är nog inte där du känner henne bäst
Nej, det är nog snarare för hennes bokdyrkan
Hon hjälper dig finna det du gillar mest