Tomtekalender – Lucka 19

Hanterar med bravur knivar vassa
Så får tomten nöjda kunder i sin kassa
Tittade hon på stora huset månntro
Och tänkte, jo det är här som ja’ sa’bo