Tomtekalender – Lucka 19

Med inspiration från en svunnen era
Han reproducerar tingen av lera
Godset han formar, glaserar och bränner
Blir vackra, designade presenter åt vänner