Tomtekalender – Lucka 21

Han långt utanför sin hembygd är känd
Tomten nu till trakten är återvänd
Till glädje för både operans gäster
Och de som lyssnar på kammarorkester