Tomtekalender – Lucka 22

Ganska ofta dagens tomte håller hov
Ställer ofta en snabb diagnos, tack och lov
I Uppsala hon läste på universitet
Men Klagstorp blev sen platsen för deras verksamhet