Tomtekalender – Lucka 22

Bakar, lagar, ja arbetsam som en myra
Ett rum av henne du också kan hyra
Mången besökare eniga om sin sak
Visst gillar de alla hennes ljuva bak