Tomtekalender – Lucka 3

Du hittar ofta en bok i denna tomtes hand
Läser gärna på resa i främmande land
Det inte längre jobbas från morgon och till kväll
Som då det gällde att ha koll på storlek och modell