Tomtekalender – Lucka 4

Hästar, baggar, falkar – ja, kanske gamar
Åkrar, stränder, ekar och hägrar i vår natur
Allt på mästerligt vis realistiskt i ramar
Motiven från vardag fångas med bravur