Tomtekalender – Lucka 5

Tomten för dagen är uppvuxen i Vånga
Där finns också djuren så besöken blir många
Gammal är gården som numer är hemma
Där de tillsammans har fostrat sin femma