Tomtekalender – Lucka 5

Tomten får styr på såväl gubbe som bär
Produkter de säljer båd’ fjärran och när
Hon tar gärna toner, såväl höga som låga
Erbjuder också lektioner i yoga