Tomtekalender – Lucka 6

Var dagen ljum, solig eller kanske mulen?
Upptäcktes att grabbens EPA va’ stulen
Intervjuer av såväl TV, radio som pressen
Hanns med bland grus- och stenstressen