Tomtekalender – Lucka 7

Dagens tomte har en röst så stark
Trivs nog bäst på historisk mark
Då folket från svunnen tid samlas på vången
Och vi alla får uppleva att tiden är förgången