Tomtekalender – Lucka 9

Som en av byns alla medlemmar i Lions
Var faktiskt även konstapel i jons
Upplevs oftast social och sällan tvär
Trots namnet som hans gata bär