Utflykter

Banvallsleden

Banvallsleden

Banvallsleden är en asfalterad cykelled med många sevärdheter som frambringar naturliga stationer vilket skapar en raka spåret känsla. Banvallsleden är huvudsakligen en cykelled som följer gamla järnvägen mellan Sölvesborg och…
Blistorps Kapell

Blistorps Kapell

Mitt i Blistorp, i den norra delen av Bromölla kommun, ligger Blistorps kapell. Det korsformiga kapellet i gråsten uppfördes år 1804 av köpmannen och industriidkaren Valentin Textorius och dennes maka.…
Bravastugan

Bravastugan

Kulturlandskapet kring byn och Blistorpasjön är omgivet av stora bokskogar och korsas av många välbevarade stengärden. 1800-talsstuga med halmtak och inredd med en del ursprungliga möbler. Namnet är taget efter…
Fiske

Fiske

I Holjeån finns havsöring, stationär öring, gädda, ål, mört, braxen och abborre. Åns intressantaste fiske är efter stationär öring, främst på sträckan uppströms Gonarps kraftstation. Det vandrar även en del…
Gudahagen

Gudahagen

Utanför Näsum ligger Gudahagen, ett område som troligen bestått av 250 resta stenar och rösen. Gudahagens ursprung och funktion har inte kunnat fastställas, men man har påträffat gravar från både…
Holjeån Fiske

Holjeån Fiske

Vildmarkskänsla och orörd natur på vissa sträckor medan andra sträckor kantas av åkermark. Vattnets karaktär: Vattnet är relativt klart och karaktären varierar från forsar till lugnflyt. Botten är mestadels sandig…
Holjeleden

Holjeleden

Holjeåleden är en vattenled som sträcker sig från Östafors i norr till Ivösjön i söder. Du paddlar sakta fram genom orörd natur nedsänkt i Holjeåns dalgång, vilket ger dig en känsla…
Humleslingan

Humleslingan

Humleslingan en bilväg på cirka 5 mil. Här finner du Sveriges enda humletorka tillsammans med ett 40-tal andra sevärdheter. www.humleslingan.com För den naturälskande besökaren erbjuder trakten många vackra vandrings- och cykelleder,…
Näsumaleden

Näsumaleden

Näsumaleden förmedlar med sina många anor från fjärran tid en historisk känsla. Näsumaleden är en 24 km lång motor-, cykel- och vandringsled, främst på grusvägar. Följ de blå markeringarna och låt…
Näsumaviksleden

Näsumaviksleden

Näsumaviksleden är en cirka 3,5 kilometer lång vandringsled. Du följer vita markeringar runt Näsumaviken – till stor del på spänger i vattenfyllt kärrområde. Runt Näsumaviken finns en mycket intressant flora och fauna.…
Näsums bokskogar

Näsums bokskogar

En gång i tiden gick boskapen och betade bland klippblock och branter i Ryssbergets skogar. Den karga marken på berget är idag en spännande naturskog där träden ska få rå…
Paddla

Paddla

Paddlingen i ån består av två etapper om vardera 6 km. På sträckan Östafors – Västanå kvarn krävs två lyft förbi forsarna vid Gonarps kraftstation och Forsagården. Framkomligheten på denna…
Skåneleden

Skåneleden

Idag består leden med sina över 100 mil av 80 dagsetapper och är en av Sveriges längsta och mest välskötta vandringsleder. Tre etapper av – Kust till Kustleden – passerar…
Västanå Kvarn

Västanå Kvarn

Västanå har en gammal bykärna med den ursprungliga bygatan bevarad. Vägarna med sina stengärdsgårdar överensstämmer i stort sett med storskifteskartan från 1797. Vid Holjeån ligger Västanå kvarn, med anor från…