Vem gör vad i Ett attraktivt Näsum? Och vi vill gärna ha med fler av er!


Näsums Byutveckling agerar som projektägare och styrgrupp för projektet “Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan”. De tar därmed, eftersom de ansökt om finansieringen via Leader Skånes ESS samt hanterar ekonomin i övrigt, de övergripande inriktnings- och eventuella ändringsbeslut som behövs. Det kan t ex handla om beslut kring offerter och val av leverantörer, men även om vi behöver ändra själva projektplanen, något vi än så länge inte behövt. Till projektet är knutet en projektledare, Malin Wildt-Persson, som tillsammans med en projektgrupp arbetar med de olika delarna. I projektgruppen ingår just nu Johan & Staffan Bengtsson, Camilla Stark, Rune Andersson, Elida Widerberg, Håkan Lorentzon, Mia & Håkan Hamrin samt Kristina Olsson. Gruppen är en blandning av företagare, föreningar och privatpersoner. Gruppen kan komma att ändras över tid, beroende på vilka kompetenser vi behöver och/eller utifrån personernas möjlighet att lägga tid i projektet. Så här långt har vi haft mycket planeringsarbete, men efter sommaren hoppas vi så smått kunna komma närma rent praktiskt arbetet. Där hoppas vi kunna få fler i byn att vilja vara med, och vi tror att det kan handla om allt ifrån enstaka timmar för att diskutera idéer, till företag som kanske kan tänka sig att lägga in lite arbetstid. Vi kommer att återkomma till byn när vi har mer konkreta förfrågningar. Vi hoppas att ni vill vara med och göra Näsum ännu bättre!