Välkommen till Näsum

Den lilla byn med det stora engagemanget

En marknad ute i en park

Föreningen Näsums Byutveckling

Föreningen Näsums Byutveckling bildades 2013 och verkar för att göra Näsum till en fin plats att vistas i, såväl för invånarna som för besökare. Vi vill fungera som ett forum för samverkan och kommunikation mellan kommun, näringsliv, föreningar och privatpersoner. Detta gör vi bl a genom egna arrangemang, att utveckla fysiska mötesplatser och att genom sociala medier sprida information om vad som händer och sker i byn.

Bänk vid en äng i solnedgången

Näsum - en del av Bromölla kommun

Näsum är en av flera mindre tätorter runt Ivösjön med sina 1 100 invånare och ytterligare ca 700 i småbyarna runtomkring. Till dessa räknas bl a Drögsperyd, Östad, Axeltorp, Oretorp, Västanå och Blistorp.

Grusvägen genom landsbygdens landskap under våren

Följ med oss på Instagram

Styrelsen i Näsums byutveckling

Kontakta oss
Mail: info@nasum.se
Instagram: @NASUMSBYUTVECKLING
Facebook: Näsums byutveckling

Elin Daufeldt

Elin Daufeldt

Ordförande

Elida Widerberg

Elida Widerberg

Ledamot

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Ledamot

Satu Rausfält

Satu Rausfält

Ledamot

Rune Andersson

Rune Andersson

Ledamot

Simon Göransson

Simon Göransson

Ledamot

Emma Holmer

Emma Holmer

Ledamot

Martin Ottosson

Martin Ottosson

Suppleant

Lisbeth Ivarsson

Lisbeth Ivarsson

Suppleant

Var med och utveckla Näsum!

Du kan bidra till byns utveckling genom att stödja föreningen med din medlemsavgift. Avgiften är 100 kr per hushåll och år och löses genom att betala till bankgiro 184-8084 eller swisha till 123 269 48 00. Ange ditt/era namn och gärna en mailadress. Tack för ditt bidrag!

Skola i Näsum som har uppvisning