VÄLKOMMEN TILL NÄSUM

Den lilla byn med det

stora engagemanget

Föreningen Näsums byutveckling

Föreningen Näsums Byutveckling bildades 2013 och verkar för att göra Näsum till en fin plats att vistas i, såväl för invånarna som för besökare. Vi vill fungera som ett forum för samverkan och kommunikation mellan kommun, näringsliv, föreningar och privatpersoner. Detta gör vi bl a genom egna arrangemang, att utveckla fysiska mötesplatser och att genom sociala medier sprida information om vad som händer och sker i byn.

Näsum - en del av Bromölla kommun

Näsum är en av flera mindre tätorter runt Ivösjön med sina 1 100 invånare och ytterligare ca 700 i småbyarna runtomkring. Till dessa räknas bl a Drögsperyd, Östad, Axeltorp, Oretorp, Västanå och Blistorp.

Följ med oss på instagram

Styrelsen i Näsums byutveckling

Kontakta oss

Elin Daufeldt

Ordförande

Elida Widerberg

Ledamot

Anders Karlsson

Ledamot

Satu Rausfält

Ledamot

Lisbeth Ivarsson

Ledamot

Simon Göransson

Ledamot

Emma Holmer

Ledamot

Henrik Bengtsson

Suppleant

Rune Andersson

Suppleant

Var med och utveckla Näsum!

Du kan bidra till byns utveckling genom att stödja föreningen med din medlemsavgift. Avgiften är 100 kr per hushåll och år och löses genom att betala till bankgiro 184-8084 eller swisha till 123 269 48 00. Ange ditt/era namn och gärna en mailadress. Tack för ditt bidrag!