Näsum - en del av Bromölla kommun

I Näsums bykärna finns fin service i form av t ex livsmedelsbutik, skola, äldreboende, bank, bibliotek, bensinstation och restauranger medan omgivningarna karakteriseras av vackra skogar, fina badplatser och härliga naturupplevelser.

Näsum omges av berg på båda sidor om byn (Västanåberget och Ryssberget) och här finns bra förutsättningar för att vandra, cykla och rida. På Ryssberget öster om byn återfinns naturreservatet ’Näsums bokskogar’ som bjuder på flera fina och välmärkta vandringsleder, bl a möts Skåne- och Blekingeleden i trakten (både i Östafors och vid Grundsjön). Det finns även längre cykelleder såsom Näsumaleden och Gustavsbergsleden i området.

Med sina kringliggande småbyar består Näsum av ca 1 800 invånare. Till Näsum brukar räknas Västanå, Klagstorp, Oretorp, Nordanvik, Sibbarp, Sonarp, Blistorp, Axeltorp, Slätterna, Drögsperyd, Gonarp, Östad, Skrivarehagen, Äskekärra och Orudden. Skånetrafiken trafikerar området med bussturer mellan de båda bruksorterna Olofström och Bromölla, båda belägna ungefär 12 km ifrån byn. I Bromölla finns tågstation för vidare färd mot övriga delar av landet – och kontinenten!

Näsums socken

Näsums socken i Skåne ingick i Villands härad, ingår sedan 1974 i Bromölla kommun och motsvarar från 2016 Näsums distrikt.

Socknen har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Näsums församling och för de borgerliga frågorna bildades Näsums landskommun. Landskommunen uppgick 1974 i Bromölla kommun.

1 januari 2016 inrättades distriktet Näsum, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Namnet skrevs 1379 Näsyom och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller näs och möjligen även hem.